Vážení rodiče,

na základě § 35 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 43/2006 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů rozhodla ředitelka po dohodě se zřizovatelem takto:

Provoz mateřské školy

se v měsících červenci a srpnu přerušuje po dobu 5ti týdnů,

a to od 17.7. 2023 – 18.8.2023 včetně.

přílohy:

rozhodnutí o přerušení provozu MŠ

usnesení OÚ Kamenice

ŠJ Kamenice