Kapacita : 95 dětí

Zapsáno : 96 dětí

1 ddítě – §34a individuální vzdělávání + 1 dítě s asistentem pedagoga –

platí pro školní rok 2023/24

1. třída – Koťátka

 • 1. patro – příď
 • kapacita : 25 dětí
 • zapsáno : 25 dětí

Třídní učitelky

Petra Tamele

Hana Hrdličková ml.

2. třída – Slůňátka

 • 1. patro – záď
 • kapacita : 25 dětí
 • zapsáno : 25 dětí

Třídní učitelky

Bc. Adéla Mašková

Pavla Jakoubková, Dis.

3. třída – Sluníčka

 • přízemí – příď
 • kapacita : 25 dětí
 • zapsáno : 25 dětí

Třídní učitelky

Aneta Beránková

Eliška Brejlová

4. třída – Berušky

 • přízemí – záď
 • kapacita : 20 dětí
 • zapsáno : 20 + 1 IPPV dítě

Třídní učitelky

Mgr. Jana Boučková

Linda Vejmelková

Monika Bezděková

Ivana Menčíková – AP