Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

ke stažení ZDE

Při přijímacím řízení bylo postupováno podle stanovených kriterií pro přijetí. Místa se obsazují od věkově nejstarších žadatelů k nejmladším s trvalým bydlištěm v obci do naplnění volné kapacity školy a výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Celková kapacita mateřské školy : 95
Volná kapacita pro přijetí dětí na školní rok 2024/25 k datu vydávání rozhodnutí : 35
Počet podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/25: 56
Počet všech žadatelů splňujících stanovená kritéria : 49
Počet žadatelů splňujících kritérium č.1 : 3
Z  toho individuální povinné předškolní vzdělávání  ( nezapočítáno do  kapacity a pořadníku ) 2
Počet žadatelů splňujících kritérium č. 2 46
Počet žadatelů nesplňujících žádné věkové kritérium – nar. od 1.9.2021 7

 

INFORMACE PRO PŘIJATÉ ŽADATELE:

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, lze si ho vyzvednout osobně v MŠ  v níže uvedeném termínu nebo na 1. informativní schůzce dne 18.6.2024 od 15 hodin v budově MŠ. Účast je velmi důležitá, bez dětí !!!

V PŘÍPADĚ ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY V JINÉ MŠ NEPRODLENĚ INFORMUJTE PÍSEMNĚ (stačí i emailem) VEDENÍ ŠKOLY !!!

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ ŽADATELE:

Rozhodnutí se vyzvedávají v MŠ  od 24.5.- 1.6. 2024  v době od 7 do 16,30 hod., pokud jste uvedli datovou schránku, bude na ni zasláno.

       Žádáme, vyzvedávejte osobně vzhledem k nemalým nákladům na odeslání!!            

Mezi přijatými dětmi jsou i ti, kteří podali žádost i do jiné MŠ,  tudíž mají šanci být přijati dodatečně ještě žadatelé, kteří se umístili těsně v pořadníku.

Zákonní zástupci budou kontaktování ihned, jakmile obdržíme zprávu o uvolnění místa !!!

Info pro odvolání – KÚ posuzuje, zda byla dodržena kriteria – řazení dle věku, trvalé bydliště, očkování u dětí bez pov. předšk. docházky.  Neposuzují se sociální podmínky, nástup do zaměstnání apod.

Z toho důvodu je zveřejněn i věkový seznam a konkrétní počty v tabulce, která je součástí každého rozhodnutí.