Kontaktní osoby

ŠKOLNÉ  – ředitelka Mgr. JANA BOUČKOVÁ

STRAVNÉ + AKCE  – VED.PROVOZNÍ DANA NAVRÁTILOVÁ

Vyúčtování – viz. Školní řád 4.3

 

PLATBY

Úplata za předškolní vzdělávání + stravné školní rok 2022/2023 : Smernice-skolne_3

Informace dodavatele stravy- ŠJ při ZŠ Kamenice : Sj-zvyseni-ceny-stravneho

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2022/2023

Měsíční školné od 1.9.2022 do 30.6.2023 činí: 

Docházka:  denní       975,- Kč   
                 omezení 1 týden (prosinec)       730,- Kč  ( 3/4 výše úplaty )

Školné na období od 1.7. 2023 do 31.8.2023 činí : ( prázdninový provoz )

Docházka:  denní       975,- Kč   

Platby školné:     účet  MŠ  :   0428595359  /  0800

Splatnost: za příslušný kalendářní měsíc do 20. dne příslušného měsíce.

Bezplatné předškolní vzdělávání : děti nar.  do 31. 8. 2017 

Platby stravné:  účet ŠV MŠ:  35-0428595359 / 0800

Splatnost  do 20. dne předcházejícího měsíce – tj. platba na září do 20.srpna 

Děti 3 – 6 let     nar.od 1.9.2015  Děti 7 let    nar. do 31.8.2015
přesnídávka                  10,00 Kč                10,00 Kč
Oběd                  30,00 Kč                35,00 Kč
svačina                  10,00 Kč                10,00 Kč
nápoje                    4,00 Kč                  4,00 Kč
celkem                  54,00 Kč                59,00 Kč
Záloha / 1 měsíc denní docházka                  1.100 Kč               1.200  Kč

Náležitosti plateb:     Variabilní symbol = pořadové číslo dítěte z matriky,

 Zpráva pro  příjemce = DOPORUČUJEME jméno dítěte.

Záloha – akce, fotografie, ročenky –  1.500 Kč účet ŠV MŠ:  35-0428595359 / 0800

– stejné náležitosti platby + pravidla vyúčtování.  Účast na akcích je DOBROVOLNÁ.

Pokud nemáte zájem , dítěti bude zajištěn běžný výchovně vzdělávací program v MŠ s pedagogem.

Úplata za předškolní vzdělávání + stravné školní rok 2021/2022: Smernice-skolne

VNITŘNÍ    PŘEDPIS

Č.j.: MŠKam/72/2021

STANOVENÍ  VÝŠE  ÚPLATY  ZA  PŘEDŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2021 / 2022

Na základě Zákona č. 561 / 2014 Sb.( Školský zákon ) § 123 odst. 4 ve znění pozdějších předpisů a  Vyhlášky č. 43 / 2006 o předškolním  vzdělávání  § 6,  odst. 1,2,3  a,b  ve znění pozdějších  předpisů  stanovuji  tímto výši  měsíční  úplaty za  předškolní  vzdělávání  s  účinností od  1.9.2021 do 30.6.2022, dále dle  §6 odst.4 –  stanovuji výši měsíční úplaty po dobu přerušení provozu v měsících červenci a srpnu 2021, tj. od 1.7.2022 do 31.8.2022   takto :

Měsíční školné od 1.9.2020 do 30.6.2021 činí: 

Docházka:  denní    1.100,- Kč   
částečná       700,- Kč  ( 2/3 výše úplaty )

Školné na období od 1.7. 2022 do 31.8.2022 činí : ( prázdninový provoz )

Docházka:  denní    1.100,- Kč   
částečná       700,- Kč  ( 2/3 výše úplaty )


Platby školné: 
    účet  MŠ  :   0428595359  /  0800

Splatnost: za příslušný kalendářní měsíc do 20. dne příslušného měsíce.

Bezplatné předškolní vzdělávání :

Poskytováno podle zákona č. 561/2014 Sb. §123 odst. 2 (školský zákon) dětem v posledním ročníku mateřské školy, které ve stávajícím školním roce dovrší 6let a více a dětem s odkladem školní docházky.

( tj. ve školním roce 2021/22 narozeným  do 31. 8. 2016 ).

Platby stravné:  účet ŠV MŠ:  35-0428595359 / 0800

Splatnost  do 20. dne předcházejícího měsíce – tj. platba na září do 20.srpna 

Děti 3 – 6 let     nar.od 1.9.2015  Děti 7 let    nar. do 31.8.2015
přesnídávka                  8,50 Kč                8,50 Kč
Oběd                25,00 Kč              29,00 Kč
svačina                  8,50 Kč                8,50 Kč
celkem                42,00 Kč              46,00 Kč
Záloha / 1 měsíc denní docházka                   900 Kč               950  Kč
Záloha / 1 měsíc částečná docházka                   500 Kč               500  Kč

Náležitosti plateb:     Variabilní symbol = pořadové číslo dítěte z matriky,

 Zpráva pro  příjemce = DOPORUČUJEME jméno dítěte.

V Kamenici  10. 5. 2021           Mgr. Jana Boučková-ředitelka

Záloha – akce, fotografie, ročenky –  1.500 Kč účet ŠV MŠ:  35-0428595359 / 0800

– stejné náležitosti platby + pravidla vyúčtování.

Účast na akcích je DOBROVOLNÁ.

Pokud nemáte zájem , dítěti bude zajištěn běžný výchovně vzdělávací program v MŠ s pedagogem.