Vážení rodiče,
zaměstnanci Vaší MŠ se rozhodli připojit k jednodenní výstražné stávce dne 27.11.2023 – MŠ bude uzavřena.
V přílohách přikládám k přečtení dokumenty. Děkujeme předem za podporu všem, kterým jako nám není lhostejná budoucnost a vzdělávání  našich dětí. Plánované škrty ve školství ohrožují počty pedagogů ve třídách (snižování Phmaxů-tzn. počet hodin, které školy mohou odučit a dostanou je proplacené), asistentů pedagoga a zejména omezení finančních prostředků na nepedagogické pracovníky a přenesení jejich financování na naše  zřizovatele., které stávkou rovněž chceme podpořit. Jen pro informaci chci uvést, že čistý plat provozních zaměstnanců školy, bez kterých nelze fungovat, se pohybuje v průměru mezi 17-18 tisíci za 8hodinovou pracovní směnu 🙁 . Nestávkujeme za platy pedagogů, jak je prezentováno médii ! Na příští rok by totiž chyběly finance pro téměř 17 tisíc pracovních míst! Pokud by ředitelé chtěli všechny tyto zaměstnance udržet, museli by logicky sáhnout do peněz určených na učitelské platy. V rozpočtu školství chybí pro příští rok minimálně 6 miliard korun.
Zdroj ČMOS: Vzdělávání musí přestat podléhat politikaření. Školy a rodiče jsou často v médiích vystavování nejrůznějším návrhům a úvahám, které neproběhly potřebnou odbornou diskuzí.a přesto jsou z různých míst včetně MŠMT prezentovány.Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti.Naše požadavky jsou legitimní – jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:

  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

Cíl stávky:Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.