snížení počtu hodin (phmax)

 • méně dělení na skupiny – konkrétně v naší škole ztráta 26 hodin k dělení
 • větší počet dětí ve třídách na 1 učitele
 • snížení efektivity učení a bezpečí
 • méně individálního přístupu k dětem
 • méně inovativní a badatelské výuky

finance pro provozní zaměstnance

 • nedůstojné finanční podmínky pro školníky, kuchařky, uklízečky, ekonomy
 • škrtnutím neobsazených pozic dojde ke snížení objemu finančních prostředků
 • dokrytí z prostředků pro pedagogy
 • přenesení na zřizovatele bude brzdit provoz obce

snížení rozpočtu pro školství

 • méně prostředků na pomůcky
 • méně prostředků na vzdělávání pedagogů
 • kroky zpět
 • ohrožení pr malé školy

snížení počtu asistentů

 • až 40 % dětí s problémy (speciální vzdělávací potřeby, ale i psychické potíže, deprese, narušené vztahy)
 • počet nebude odpovídat skutečným potřebám školy
 • nedostatečná péče o duševní zdraví dětí

NEBOJUJEME ZA:

 • zvýšení platů pro učitele
 • ulehčení práce
 • zbytečné navyšování státního dluhu

pro naše děti

 • Šetřit na vzdělávání dětí je extrémně krátkozraké a velmi se nám do budoucna vymstí.

! PODPOŘTE NÁS V BOJI ZA UDRŽENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

DĚKUJEME